Get in touch about our professional services

No items found.
close

STRATEGIsk rådgivning

En workshop med ert HR-team och/eller högsta ledningen kommer vi tillsammans att analysera er Winningtemp-data.

Workshopens innehåll:

▪ Analys av er Winningtemp data
▪ KPI:er kopplade till era Winningtemp-resultat - baserat på dina övergripande affärsmål.
▪ Handlingsplan för att nå era Winningtemp KPI:er
▪ Bästa praxis och metoder för både HR och chefer, baserade på den forskningsbaserade metoden "5 Winning Ways".

Pris: På begäran
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig